Produktserie: Johansfors

Johansfors Glasbruk grundades år 1891 och var en av de största tillverkarna av konstglas i Sverige. Företaget var känt för sin höga kvalitet och innovativa design. Under 1900-talet samarbetade Johansfors med flera välkända konstnärer, inklusive Vicke Lindstrand och Per-Olof Ström. Produktionen upphörde år 2013 men företaget har en lång och rik historia inom den svenska glastillverkningen.