Efterlysning: Detaljer


Kristallglas

Sýker efter ett likadant kristallglas som det som finns avfotograferat pý nýrslutna foto. Jag har inga nýrmare uppgifter om glaset annat ýn att det lýr vara frýn 1930-talet (1933?), har sex facetter och fýljande mýtt: Hýjd = 127 mm Fot = 60 mm Diameter = 55 mm

Jag vill sälja